GALVENĀ » Gramatvedība
Apmeklētāji: 274019       
Grāmatvedība * Nodokļi * Finanses * Ekonomika
Lai sasniegtu mērķi mēs vadāmies pēc LR un ES likumdošanas normatīvajiem aktiem un Klientu interesēm.


*Sniedzam profesionālas grāmatvedības, nodokļu, finanšu un ekonomikas konsultācijas un pakalpojumus uzņēmumiem, ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām Latvijā, privātpersonām un saimnieciskās darbības veicējiem, sākot no pirmdokumentu apstrādes līdz nodokļu deklarāciju un pārskatu sagatavošanai un iesniegšanai.  
*Grāmatvedības uzskaites veikšanas organizācija iekļauj sevī grāmatvedības un nodokļu uzskaites sistēmas izveidošanu, dokumentu aprites sistēmas izveide, uzskaites automatizāciju, personālā apmācība, instruktāža un pārbaude grāmatvedības jautājumos.
*Grāmatvedība tiek kārtota un pārskati tiek sastādīti atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām vai Starptautisko finanšu pārskatu standartu (IFRS) prasībām izmantojot mūsdienīgu programmatūru.


*Biznesa plānu un projektu izstrādāšana atbilstoši ES Struktūrfondu prasībām un standartiem.
*Citu papildus dokumentu: aktu, atskaišu, rīkojumu un līgumu sagatavošana.
*Finanšu pārskatu revīzija*Finanšu pārskatu sastādīšana, tai skaitā vadības un konsolidācijas vajadzībām.
*Finansiālā stāvokļa analīze un finanšu informācijas sniegšana vadības lēmumu pieņemšanai. Fizisko personu maksātnespējas dokumentu noformēšana un iesniegšana tiesā.
*Fizisko personu maksātnespējas plāna sagatavošana privātpersonu maksātnespējas procesos.
*Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana.
*Grāmatvedības, finanšu un nodokļu konsultācijas.
*Grāmatvedības dokumentu un atskaišu noformēšana un izdruka.
*Iekšējā audita pakalpojumi un darbs ar auditoriem.
*Juridisko personu revīzija, maksātnespēja, likvidācija, bankrots - dokumentu sagatavošana un iesniegšana tiesā.
*Kredītu saņemšanai nepieciešamo finanšu dokumentu sagatavošana.
*Kredīta dokumentu noformēšana pret nekustamā īpašuma ķīlu.
*Kredītu pārkreditācija, parādu dzēšana.
*Konsultācijas nodokļu un ekonomikas jautājumos.
*Lietvedības līgumu, aktu, novērtējumu, iesniegumu un prasību sagatavošana un sastādīšana. 
*Mājas lapu izstrāde, dizains un programmas.
*Nodokļu aprēķināšana un optimizācija.
*Nestandarta situāciju risinājumi.
*Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana.
*Pamatlīdzekļu, krājumu, debitoru, kreditoru un citu posteņu uzskaite.
*Pārstāvniecība valsts, pašvaldību, finanšu institūcijās un tiesvedības procesos.
*Personāla un lietvedības dokumentācijas izstrāde sniedzamo pakalpojumu ietvaros.
*Personāla uzskaite, darba algu, atvaļinājumu, slimības pabalstu aprēķināšana.
*Pirmstiesas parādu piedziņa, parādu piedziņa caur tiesu.
*Sākotnējo uzskaites dokumentu pārbaude, grāmatvedības ierakstu noformēšana un reģistrācija.
*Skaidras naudas uzskaite.
*Statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana Latvijas Republikas  Centrālajai Statistikas pārvaldei.
*Tiesu grāmatvedības ekspertīze un dokumentālā revīzija.
*Uzņēmuma grāmatvedības politikas sagatavošana un konsultācijas, pamatojoties uz klienta komercdarbības specifiku.  
*Uzņēmuma pārstāvēšana VID nodaļās, nodokļu jautājumi, atskaišu salīdzināšana.
*Uzņēmumu reģistrācija un juridiskā apkalpošana.
*Visu nepieciešamo atskaišu (pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju, gada pārskata, iedzīvotāju un uzņēmuma ienākuma deklarāciju) sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajās iestādēs un citās valsts un pašvaldību institūcijās.
*Vizītkartes, zīmogi, bukleti, logotipa izstrāde veicot uzņēmuma reģistrāciju.
*Visu veidu tulkojumi ar un bez notāra apliecinājuma.