GALVENĀ » Juridiskā konsultācija
Apmeklētāji: 274026       
JURISPRUDENCE - konsultācijas un pakalpojumi
Lai sasniegtu mērķi mēs vadāmies pēc LR un ES likumdošanas normatīvajiem aktiem un Klientu interesēm.

*Administratīvās lietas.
*Apelācijas, blakussūdzības, kasācijas sūdzības.
*Civillietas.
*Cilvēktiesības.
*Darba tiesības, darba strīdi.
*Dažādu juridisko dokumentu sastādīšana, izvērtēšana un koriģēšana.
*Fizisko personu maksātnespējas dokumentu noformēšana un iesniegšana tiesā.
*Fizisko personu maksātnespējas plāna sagatavošana. 
*Grāmatvedības apkalpošana, finanšu darījumu apkalpošana, audits un juridiskā uzraudzība.

*Ģimenes tiesības. 
*Īpašuma tiesības. 
*Juridisko personu revīzija, maksātnespēja, likvidācija, bankrots - dokumentu sagatavošana un iesniegšana tiesā.

*Komerctiesības.
*Kredītņēmēju tiesiskā aizsardzība.
*Kredītu noformēšana pret nekustamā īpašuma ķīlu. Pārkreditācija.
*Krimināllietas.

*Laulības šķiršanas lietas, īpašuma dalīšana.
*Laulību līgumi, kontrakti. 

*Lietvedības līgumu, aktu, novērtējumu, iesniegumu, prasību, prasību sagatavošana un sastādīšana. 

*Mantojuma tiesības.
*Mājas lapu izstrāde, dizains un programmas.

*Mediācija - Mediation (starpniecība, izlīgums). Alternatīvo strīdu risināšanas metode. Risinām divu un vairāku pušu domstarpības un strīdus, atrodot labāko risinājumu visām pusēm.

*Nekustamā īpašuma darījumu dokumentu sagatavošana un noformēšana.
*Nestandarta situāciju risinājumi.
*Nepieciešamības gadījumā klientus nodrošinām ar zvērināta tulka, notāra, advokāta un šķīrējtiesas pakalpojumiem.

*Patentu tiesības.  

*Pārstāvniecība valsts, pašvaldību, finanšu institūcijās un tiesvedības procesos.
*Pirmstiesas parādu piedziņa, parādu piedziņa caur tiesu.
*Saistību tiesības.
*Uzņēmumu reģistrācija un juridiskā apkalpošana.
*Uzturlīdzekļu piedziņa, paternitātes atzīšana.

*Vizītkartes, zīmogi, bukleti, logotipa izstrāde.
*Visu veidu tulkojumi ar un bez notāra apliecinājuma.