GALVENĀ » CENU LAPA
Apmeklētāji: 274032       
Pieraksts uz konsultācijām un pakalpojumiem pa tālruni no 10.00 -  21.00 bez brīvdienām izņemot svētku dienas.
Pakalpojumu cenas var mainīties atkarībā no lietas sarežģītības pakāpes un izpildes termiņiem, jo katra juridiskā lieta ir ļoti individuāla un tiek apspriesta ar klientu vai klienta pārstāvi personīgi, tiek noskaidroti un izskaidroti visi iespējamie izdevumi saistītie ar pakalpojuma izpildi klienta interesēs un ievērojot likumdošanu un normatīvos aktus.
 
Fizisko un juridisko personu juridiskā, grāmatvedības un nodokļu konsultatīvā apkalpošana: pēc vienošanās.
 
*Konsultācijas:
Jurista konsultācija ( 1.stunda ): no  20.00.€.
Grāmatvedības un nodokļu konsultācijas: no  30.00.€.
Iepazīšanās ar klienta lietu un lietas materiāliem: no 20.00.€.
Vienas lietas klienta dokumentu paketes izskatīšana un juridiskā analīze: no 50.00.€. laikā no 2 līdz 5 darba dienām.
Rakstiskā konsultācija ( pa e-pastu ): no  20.00.€.                                                                         
Rekomendācijas sniegšana: no 10.00.€.
Dokumentu kopijas A4 formātā : 0.50.€. par vienu lapu.
 
Juridiskā informācija:
Mūsu biroja interneta mājas lapā Jums ir iespēja saņemt kvalificētu juridisko pakalpojumu ar pilnu un izsmeļošu informāciju  par Jūsu tiesībām un pienākumiem civiltiesību, darba tiesību, ģimenes tiesību, komerctiesību un citu jurisprudences jomu fizisko un juridisko personu tiesību un pienākumu pilnu juridisko skaidrojumu.( skat. Pakalpojumi )
Lai saņemtu izvēlēto juridisko konsultāciju ir jānosūta SMS ar kodu LEXINFO S, uz numuru 1881. 
Pakalpojuma SMS cena ieskaitot nodokļus: 2.00 € 
 
Līgumu un dokumentu paraugi:
Mūsu biroja interneta mājas lapā Jums ir iespēja saņemt  Civiltiesisko līgumu un dokumentu paraugus, kuri ir sagatavoti saskaņā ar likumdošanas normatīvajiem aktiem un kurus ir  iespējams koriģēt un pieskaņot atbilstoši līgumslēdzēju pušu  interesēm  un veicamā darījuma niansēm atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. (skat. Līgumi  ).
Lai saņemtu izvēlēto līguma jeb dokumenta paraugu ir jānosūta SMS ar kodu LEXINFO  F, uz numuru 1881. 
Pakalpojuma SMS cena ieskaitot nodokļus: 3.00. € 
 
Informācija:
Lexinfo interneta pakalpojumu lietotājiem Latvijas Republikas likumdošanas normatīvo aktu noteikto tiesību un pienākumu izvēlētā juridiskās konsultācijas saņemto informāciju vai Civiltiesiskā līguma jeb citu dokumentu paraugus ir nepieciešams nokopēt vai izdrukāt pēc saņemtā SMS koda ievadīšanas interneta mājas lapā.
 
*Darba tiesības Darbinieku tiesību aizsardzība
Amata instrukcijas uzņēmumiem ( 1.gab. ): no 25.00.€.
Darba kārtības noteikumu sastādīšana uzņēmumiem: no 35.00.€.
Iesniegums darba devēja rīkojumu, lēmumu un darbības apstrīdēšana: no 25.00.€.
Iesniegums tiesā par darba devēju/ņēmēju: no 65.00.€.
Pārstāvniecība pārrunās starp darba devēju un darbinieku par 1 stundu: no 40.00.€.+ ceļa izdevumi pa Rīgu no 15.00.€.
Vienošanas jeb izlīgums starp darba devēju un darbinieku  - no 40.00.€.
 
*Iesniegumi
Iesniegums bankai, kredītiestādei jeb līzinga kompānijai: no 35.00.€.
Iesniegums darba devēja rīkojumu, lēmumu un darbības apstrīdēšanu: no 25.00.€.
Iesniegums FKTK ( Finanšu un kapitāla tirgus komisija ): no 50.00.€.
Iesniegums Latvijas Komercbanku asociācijai: no 50.00.€.
Iesniegums namu pārvaldei, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai jeb biedrībai: no 30.00.€.
Iesniegums prokuratūrai: no 45.00.€.
Iesniegums PTAC ( Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ): no 50.00.€.
Iesniegums valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm un organizācijām: no 40.00.€.
Iesniegums valsts policijai, ekonomiskai policijai: no 40.00.€.
Iesniegumu, vēstuļu u.c. dokumentu sagatavošana: no 25.00.€.
Kolektīvais iesniegums: no 50.00.€.
 
*Komerctiesības.  LR UR-Komercreģistrs
Uzņemumu reģistrācija ( 2800.00.€. pamatkapitāls ), līdz 4 valdes locekļiem: 135.00.€.
Mikrouzņēmumu reģistrācija līdz 2 valdes locekļiem: 60.00.€.
Mikrouzņēmumu reģistrācija līdz 5 valdes locekļiem: 90.00.€.
Grozījumi, izmaiņas LR UR: no 50.00.€.
Licences noformēšana: no 65.00.€. par katru licenci.
Dokumentu iesniegšana UR: no 25.00.€.
Komersantu reģistrācijas dokumentu sagatavošana: no 35.00.€.
Iekšējo normatīvo aktu sagatavošana uzņēmumam: no 35.00.€.
Komersantu reģistrācijas dokumentu izmaiņu sagatavošana iesniegšanai komercreģistrā: no 50.00.€.
Reorganizācijas dokumentu sagatavošana iesniegšanai komercreģistrā: no 90.00.€.
Dokumentu sastādīšana uzņēmuma likvidācijai: no 200.00.€.
Dokumentu sastādīšana kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai: no 80.00.€.
Dokumentu sastādīšana kapitālsabiedrības pamatkapitāla  samazināšanai: no 120.00.€.
Dokumentu sastādīšana kapitālsabiedrības reorganizācijai ( atkarībā no reorganizācijas veida ): no 200.00.€.
Uzņēmuma likvidācijas dokumentu sagatavošana komercreģistram: no 200.00.€.
Komersanta maksātnespējas dokumentu noformēšana tiesai: no 350.00.€.
Privātpersonas maksātnespējas dokumentu noformēšana tiesai: no 350.00.€.
Privātpersonas maksātnespējas maksājumu plāna sastādīšana: no 350.00.€.
 
*Kredīti, līzings, inkaso
Iesniegums bankai, kredītiestādei  jeb līzinga kompānijai: no 20.00.€.
Atbildes vēstule Bankai: no 30.00.€.
Atbildes vēstule parādu piedziņas uzņēmumam: no 30.00.€.
Vienošanās piedāvājuma iesniegums   Bankai: no 50.00.€.
Pārstāvniecība Bankā pārrunu laikā: no 50.00.€./h + 15..00.€. ( ceļa izdevumi )
Noslēgto līgumu tiesiskā analīze: no 20.00.€.+ 2..00.€. par katru lapaspusi ( par vienu līgumu )
 
*Lietvedība un juridiskie pakalpojumi
Ierakstītās vienas vēstules nosūtīšana ( vienā reizē ): 10.00.€. + pasta izdevumi.
Dokumentu kopēšana, par vienu kopiju ( A4 lapa ): 0.50.€.par vienu lapu.
Atlīdzība par steidzamību   - no 10 līdz  30% par sniedzamo pakalpojumu no pakalpojuma summas.
Ceļa izdevumi jurista izbraukumam  pa Rīgu: 15.00.€.
Ceļa izdevumi jurista izbraukumam  uz citām Latvijas pilsētām -  pēc individuālas vienošanās, aprēķinot kilometrāžu un ceļā pavadīto laiku ( - 50% no noteiktā tarifa 60.00.€./h ).        
  
*Līgumi   
Darba līguma sastādīšana: no 40.00.€.
Dāvinājuma līgums: no 60.00.€
Cesijas līgums: no 60.00.€.
Nomas līgums: no 50.00.€.
Laulības līgums: no 60.00.€.
Automašīnas pirkuma līgums: no  60.00.€. 
Automašīnas pirkuma līgums ar pēcapmaksu pa daļām: no  80.00.€. + notāra pakalpojums.
Sadarbības līgums: no 20.00.€. līdz 50.00.€.
Līgumu korekcijas: no 20.00.€. + 2..00.€. par katru lapaspusi.
Noslēgto līgumu tiesiskā analīze: no 30.00.€. + 2.00.€. par katru lapaspusi.
Visu veidu Civiltiesisko līgumu sagatavošana: no 40.00.€.
Visa veida Civiltiesiskie līgumu paraugus Jūs varat iegādātiem mūsu mājas lapas sadaļā "Līgumi" un saņemt tos uzreiz, - izvēlieties Jums nepieciešamā līguma paraugu un nosūtot SMS tikai par 5.00.€.
 
Nekustamie īpašumi:
Nekustamā īpašuma rokas naudas līgums: no 50.00.€. līdz 150.00.€.
Nekustamā īpašuma pirkuma līgums: no 60.00.€. līdz 200.00.€.
Nekustamā īpašuma darījuma noformēšana: no 3% - 8% no darījuma summas.
 
*Parādu piedziņa  
Parādu piedziņa ( no reāli atgūtās summas, aprēķins €. )
no 150.00 līdz 35000.00 EUR         -     10 % 
no 35100.00 līdz 75000.00 EUR        -  8 %
no 75100.00 līdz 150000.00 EUR     -     6 %
no 150100.00 līdz 300000.00 EUR      -  4 %
no 300100.00 EUR  un vairāk              -  2 %
*Atlīdzības apmērs par parādu piedziņu var tikt noteikts pusēm vienojoties slēdzot līgumu.
*Dokumentu noformēšana, brīdinājuma vēstules, pārstāvniecība pārrunās, tiesvedība, pasta izdevumi, valsts nodevas un notāra pakalpojumi tiek apmaksāti atsevišķi.
 
*Pārstāvība
Pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs ( stundā ): no 50.00.€./h 
Pārstāvība pārrunās ar citām fiziskām un juridiskām personām ( stundā ): 40.00.€./h
Klienta interešu pārstāvēšana pirmstiesas izskatīšanā ( stundā ): 50.00.€./h
Klienta interešu pārstāvēšana pirmstiesas izskatīšanā, par vienu apmeklējumu: 50.00.€./h
Klienta interešu pārstāvēšana, brīdināšana par riskiem un iespējamām  nelabvēlīgām sekām pārrunās ar kontraģentiem: 60.00.€./h
Pārstāvēšana tiesā pirmajā instancē: 150.00.€. + 40.00.€./h
Pārstāvniecība tiesā apelācijas un kasācijas izskatīšanas laikā: 250.00.€. + 60.00.€./h
Pārstāvniecība augstākās tiesas instancē: 350.00.€. + 60.00.€./h
Strīdu risināšana par dzīvojamo telpu īri un atbrīvošanu: 50.00.€. + 60.00.€./h
Īrnieku tiesību aizsardzība: 50.00.€.
Īrnieku kolektīva iesniegums, pretenzija, sūdzība: 50.00.€.
DZĪKS kompleksā juridiskā apkalpošana mēnesī: 360.00.€.
 
*Pilnvaras 
Pilnvaras sastādīšana: no 20.00.€.
Pilnvara fiziskai personai: no 25.00.€. + notāra pakalpojumi.
Pilnvara juridiskai personai: no 30.00.€. + notāra pakalpojumi.
Ģenerālpilnvara: no 40.00.€. + notāra pakalpojumi.
Universālā pilnvara: no 50.00.€. + notāra pakalpojumi.
Tulkošanas pakalpojumi tiek apmaksāti atsevišķi - ja tādi ir nepieciešami.
 
*Pirmstiesas un tiesvedības darbība
Dokumentu sagatavošana tiesai: no 50.00.€. par vienu eksemplāru.
Dokumentu iesniegšana tiesā:  no 25.00.€.
Tiesiskā darījuma shēmas sastādīšana: no 150.00.€.
Tiesiskā slēdziena sastādīšana: no 200.00.€.
Apelācijas sūdzība ( Apelācijas instances tiesa ): no 200.00.€. līdz 400.00.€.
Kasācijas sūdzība: no 450.00.€. līdz 650.00.€.
Blakus sūdzība: no 60.00.€.
Pretprasība: no 100.00.€.
Atbildes sastādīšana uz pretenziju, atgādinājumu, pirmstiesas brīdinājumu: no 50.€.
Iesnieguma un brīdinājuma vēstules sagatavošana: no 25.00.€.
Izziņas par debitora parāda apmēru un tās aprēķinu sastādīšana, līgumsoda un likumisko nokavējuma procentu aprēķināšana: no 60.00.€.
Sūdzības, prasības un pieteikuma sagatavošana: no 65.00.€.
Pretenzijas, atgādinājuma un pirmstiesas brīdinājuma sastādīšana: no 45.00.€.
 
*Prasības pieteikumi  
Prasības pieteikums laulības šķiršanai: 140.00.€. + notāra pakalpojumi.
Prasības pieteikums laulības šķiršanai ar mantas sadali un uzturlīdzekļu piedziņu:   350.00.€. + notāra pakalpojumi.
Prasības pieteikums alimentu piedziņai: 60.00.€.
Prasības pieteikuma alimentu summas aprēķins: 30.00.€.
Prasības pieteikums par laulāto kopmantas sadali: 100.00.€.
Prasības pieteikums paternitātes atzīšanai: 65.00.€.
Prasības pieteikums tiesai alimentu summas pārskatīšanai, palielināšana, samazināšana: 60.00.€.
Prasības pieteikums par valsts vai pašvaldību institūciju vai amatpersonu lēmumu pārsūdzēšanu: 100.00.€.
Paskaidrojumi, atbildes uz prasības pieteikumiem: 40.00.€.
Prasības pieteikums par morālas un materiālas kompensācijas piedziņu: 70.00.€.
Prasības pieteikums ar nodrošinājumu: 130.00.€.
Prasības pieteikums par prasības nodrošinājumu pirms tās celšanas: 150.00.€.
Prasības pieteikums parāda piedziņai bezstrīdus piespiedu kārtībā: 180.00.€.
Prasības pieteikums saistību piespiedu izpildīšanai brīdinājumu kārtībā: no 100.00.€.
Prasības pieteikums tiesā ( Pirmās instances tiesa ): no 130.00.€. līdz 250.00.€.
Prasības pieteikums fiziskās personas maksātnespējai: 200.00.€.
Prasības pieteikums juridiskās personas maksātnespējai: 650.00.€.
(Maksātnespējas lietas vadīšana/mēnesī, ieskaitot administratora pakalpojumus: no 70.00.€. līdz 120.00.€.)
 
*Uzņēmumu juridiskā un grāmatvedības apkalpošana:
Uzņēmuma kompleksā juridiskā apkalpošana mēnesī: no 180.00.€.
Uzņēmuma grāmatvedības apkalpošana mēnesī: no 180.00.€.
Uzņēmuma pilna kompleksā juridiskā apkalpošana mēnesī: no 360.00.€.
Uzņēmuma pilna grāmatvedības apkalpošana mēnesī: no 360.00.€.
 
*Vēstules:
Vēstules sastādīšana: no 25.00.€.
Ierakstītās vēstules nosūtīšana pa pastu: no 10.00.€. ( vēstules pasta pakalpojuma cena tiek apmaksāta atsevišķi )
 
*Vienošanās
Vienošanās par bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanu: no 60.00.€.
Vienošanās un audits par kopmantas sadali: no 100.00.€.
Vienošanās par finanšu saistībām: no 60.00.€.
Vienošanās par parādu saistībām un norēķinu kārtību: no 60.00.€.
Vienošanās par īres un nomas attiecībām: no 40.00.€.
Vienošanās par uzdoto darbu veikšanu un apmaksas kārtību: no 50.00.€.
 
     *Tiesvedība, pasta izdevumi, valsts nodevas, notāra un tulkošanas pakalpojumi tiek apmaksāti atsevišķi.
PROFESIONĀLIE NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPECIĀLISTU MĀCĪBU KURSI:

Mācību centrs "BIC",

LR IZM Reģ.Nr.: 3360800226, kā Pirmie Latvijā sākot no 2003.gada veic kursantu uzņemšanu uz profesionāliem Pieaugušo tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības mācību kursiem pēc pieprasītām specialitātēm.

*Nodarbības latviešu, krievu vai angļu valodā.

*Kursu laikā ar visu nepieciešamo aprīkojumu kursanti tiek nodrošināti.

*Labākajiem kursantiem garantēta iekārtošana labi atalgotā darbā.

*Nodarbības veic labākie sertificēti speciālisti un pasniedzēji ar daudzu gadu profesionālo pieredzi.

*Pēc mācību kursiem un veiksmīgiem kvalifikācijas eksāmeniem tiek izsniegts Atestāts.
Nekustamā īpašuma mākleris: 64.akadēmiskās stundas.
4 mēneši. Kursu maksa:150.EUR/mēn, kopā: 600.EUR

Namu pārzinis: 192.akadēmiskās stundas.
6 mēneši. Kursu maksa:200.EUR/mēn, kopā: 1200.EUR

Nekustamā īpašuma vērtēšana: 256.akadēmiskās stundas.
8 mēneši. Kursu maksa:250.EUR/mēn, kopā: 2000.EUR

Pēc teorētiskām apmācībām 2.mēnešu prakse profila uzņēmumā.
Pēc mācību kursiem tiek izsniegta Profesionālās 
Kvalifikācijas apliecība, kas atbilst trešajam profesinālās kvalifikācijas līmenim.

Nodarbības sestdienās no 11.00 līdz 17.00
Nodarbību sākums pēc 12.kursantu grupas komplektācijas.
Kursanti tiek nodrošināti ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un metodiskajiem materiāliem.
Nodarbības un mācību metodiskie materiāli latviešu un krievu valodās.
Nodarbības vada vadošie augsti kvalificēti nozares profesionāli speciālisti ar lielu teorētisko un praktisko pieredzi.

Reģistrējoties uz kursiem nepieciešams:
50% kursu apmaksa.
Izglītības atestāts/diploms,
Divas 3 x 4 fotogrāfijas,
Pase vai ID karte.

SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTU PROFESIONĀLIE KURSI:

Tetovēšanas stila un mākslas studija –salons VIPTATTOO un dibināts 2003.gada 1.augustā Mācību centrs "BIC",

LR IZM Reģ.Nr.: 3360800226, kā Pirmie Latvijā sākot no 2010.gada veic kursantu uzņemšanu uz profesionāliem Pieaugušo neformālās izglītības skaistumkopšanas nozares meistarības un kvalifikācijas mācību kursiem pēc pieprasītām un interesantām specialitātēm.

*Nodarbības latviešu, krievu vai angļu valodā.*Teorija, prakse, darbs ar modeļiem VipTattoo salonā.

*Kursu laikā ar visu nepieciešamo aprīkojumu un instrumentiem kursanti tiek nodrošināti.

*Labākajiem kursantiem garantēta iekārtošana labi atalgotā darbā mūsu salonā.

*Nodarbības veic labākie sertificēti speciālisti un pasniedzēji ar daudzu gadu profesionālo pieredzi.

*Pēc mācību kursiem un veiksmīgiem kvalifikācijas eksāmeniem tiek izsniegts starptautisks profesionālās kompetences sertifikāts latviešu, krievu un angļu valodās.

TETOVĒŠANAS MĀKSLAS MEISTARS:Kopā par visu mācību kursu:1200.€.

Piedāvājam 2 apmācību veidus pēc kursanta izvēles.

3.mēnešu-individuālie mācību-kursi
-teorija + prakse un darbs ar modeļiem 2 reizes nedēļā, 24.nodarbības, 8.akadēmiskās stundas, kopā 192.akadēmiskās stundas.

1.mēneša Ekspress kursi:1500.EUR

6.dienas nedēļā 24.nodarbības, 8.akadēmiskās stundas dienā, kopā 192. akadēmiskās stundas.
Kursu maksā iekļauts:
Mācību prakses un metodiskie materiāli, krāsas, izejvielas un aprīkojums kursu laikā.

Kvalifikācijas eksāmeni.

Henna&Jagua Art meistara apmācība.

Minimālās higiēnas mācību kursi.

Pabeidzot mācību kursus tiek izsniegts Tetovēšanas mākslas meistara, Henna & Jagua Art meistara starptautiskie sertifikāti kā arī Minimālās higiēnas kursu Apliecība uz 5.gadiem.

*INFORMĀCIJA kursantu MODEĻIEM:

Tetovēšanas mācību kursu mācekļu prakses modeļiem:

Melnbalts tetovējums-līdz10x10cm:10.€

Krāsains tetovējums līdz 10x10cm:20.€.

Ja izvēlētā tetovējuma izmēri ir lielāki par noteikto izmēru tad tiek aprēķināts pēc cenu lapā norādītās cenas– 50%no tetovējuma aprēķinātās papildus summas.

PERMANENTĀ MAKE UP MEISTARS:Kopā par visu mācību kursu,reģistrējoties:1200.€.

Piedāvājam 2 apmācību veidus pēc kursanta izvēles:

3. mēnešu-individuālie mācību-kursi:

teorija + prakse un darbs ar modeļiem pēc individuāla grafika 2 reizes nedēļā, viena nodarbība 8.akadēmiskās stundas, kopā 192.akadēmiskās stundas.
Kursu cenā iekļauts:

Mācību prakses un metodiskie materiāli, krāsas, izejvielas un aprīkojums kursu laikā.

Kvalifikācijas eksāmeni.

Minimālās higiēnas mācību kursi.

Pabeidzot mācību kursus tiek izsniegts Permanentā Make up meistara starptautiskais sertifikāts kā arī Minimālās higiēnas kursu Apliecība uz 5.gadiem.

Ekspress kursi:1500.EUR

2.nedēļas,6.dienas nedēļā 8.akadēmiskās stundas dienā, kopā 192.akadēniskās stundas.
Kursu cenā iekļauts:

Mācību prakses un metodiskie materiāli, krāsas, izejvielas un aprīkojums kursu laikā.

Kvalifikācijas eksāmeni.

Minimālās higiēnas mācību kursi.

Pabeidzot mācību kursus tiek izsniegts Permanentā Make up meistara starptautiskais sertifikāts kā arī Minimālās higiēnas kursu Apliecība uz 5.gadiem.

*Kursu laikā ar visu nepieciešamo aprīkojumu un instrumentiem kursanti tiek nodrošināti.

INFORMĀCIJA-Permanentā Make up kursantu MODEĻIEM:

Permanentā Make up mācību kursu prakses modeļiem-tikai 10.EUR + materiāli-par vienu izvēlēto pakalpojuma procedūru(acis, uzacis vai lūpas)-pakalpojumi modeļiem tiek veikti tikai profesionālu meistaru uzraudzībā.

HENNA & JAGUA ART MEISTARS:Kopā par visu mācību kursu:60.€.

*Kursi pēc individuāla grafika 2 reizes nedēļā, viena nodarbība 8.akadēmiskās stundas, kopā 16.akadēmiskās stundas, iespējama apmācība sestdienās vai svētdienās.

PĪRSINGA MEISTARS:Kopā par visu mācību kursu:180.€.

*Kursi pēc individuāla grafika 2 reizes nedēļā, viena nodarbība 8.akadēmiskās stundas, kopā 16.akadēmiskās stundas, iespējama apmācība sestdienās.

Mācību prakses un metodiskie materiāli, krāsas, izejvielas un aprīkojums kursu laikā.

Kvalifikācijas eksāmeni.

Minimālās higiēnas mācību kursi.

Pabeidzot mācību kursus tiek izsniegts Pīrsinga meistara starptautisks sertifikāts kā arī Minimālās higiēnas kursu Apliecība uz 5.gadiem.

*Izvēloties Pīrsinga meistara profesiju ir jārēķinās ka Jums ir jāiegādājas pilns personīgais profesionālais aprīkojums-sniedzam konsultācijas izvēlē un palīdzam nokomplektēt:Cena tiek noteikta pēc vienošanās atkarībā no komplektācijas.

MINIMĀLĀS HIGIĒNAS kursi:Kursa cena:120.€.

*Tetovēšanas mākslas, mikropigmentācijas,permanentā grima, skarifikācijas un pīrsinga meistaru ievērībai!

*Mācību programmas ilgums 18 astronomiskās stundas, ieskaitot apgūto zināšanu pārbaudījumu ( 1 stunda), kopā 27 akadēmiskās stundas.

*Nodarbības latviešu un krievu valodās.

*Nodarbības notiek individuāli pēc saskaņota grafika.

*Pēc kursiem tiek izsniegta Apliecība uz 5 gadiem.

*Noteikumi attiecās uz tetovēšanas, permanentā grima, skarifikācijas un pīrsinga pakalpojumiem, to sniedzējiem, pakalpojumu sniegšanas telpām, telpu aprīkojumam un darba piederumiem.

*Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumiem-Nr.182Apmācību programma: "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālām prasībām tetovēšanas līdzekļiem", kas stājas spēkā no 2016.gada 1.janvāra.

*Mācību centrs „BIC’’ VipTattoo salonā veic apmācību kursus "Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības”

*Noteikta parauga Apliecība tiek izsniegta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumiem Nr. 182 "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem".

 

Reģistrējoties uz kursiem nepieciešams:

50% kursu apmaksa.
Izglītības atestāts/diploms,
Divas 3 x 4 fotogrāfijas,
Pase vai ID karte
 
01.01.2014