GALVENĀ » PAKALPOJUMI
Apmeklētāji: 252161       

Īpašuma tiesības, priekšmets un veidi. Lietas, kuru apgrozība ir ierobežota. Saimniekošana un uzņēmējdarbība. Īpašuma tiesību aizsardzība.

 • Konsultācijas par nekustamā īpašuma iegādi un pārdošanu.
 • Iespējamo risku izvērtējums.

 • Līgumu sastādīšana un analīze: pirkuma, dāvinājuma, būvniecības, īres, nomas, apsaimniekošanas, rokasnaudas u.c.

 • Nekustamā īpašuma reģistrācija Zemesgrāmatā.

 • Konsultācijas nomas, īres, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos.

 • Pārstāvība sarunās,darījumu noslēgšanā un strīdu risināšanā.

 • Dokumentu sagatavošana nekustamā īpašuma reģistrācijai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā.

 • Nekustamā īpašuma formēšanas nodaļa noteiktajos termiņos sagatavo dokumentus nekustamā īpašuma reģistrācijai Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā.

 • Reģistrācija Zemesgrāmatā.

 • Īpašuma tiesību apstiprinošo dokumentu ekspertīze.

 • Iztrūkstošo dokumentu pasūtīšana valsts un pašvaldību institūcijās.

 • Klientu interešu pārstāvība valsts un pašvaldību institūcijās.

 • Dokumentu noformēšana.

Pasūtīt izvēlētā juridiskā pakalpojuma informāciju:
SMS cena par informatīvo juridisko pakalpojumu ieskaitot nodokļus
 
2.00

Lai saņemtu izvēlētā pakalpojuma juridisko informāciju ir  nepieciešams nosūtīt
SMS ar kodu LEXINFO S , uz numuru 144.


1. Izvēlieties Jums nepieciešamo pakalpojumu.
2. Nosūtiet SMS ar norādīto kodu.
3. Pēc dažām sekundēm uz Jūsu mobilo tālruni pienāks SMS ar kodu.
4. Aktivizējiet saņemto kodu un Jūs saņemsiet pilnu juridiskā pakalpojuma tekstu.
5. Saglabājiet saņemto pakalpojumu savā datorā.

Saņemtā SMS atslēga:  
 
 
 LEXINFO Mājas lapā Jums ir iespēja, neizejot no mājām jeb no biroja, saņemt kvalificētu juridisko pakalpojumu ar pilnu un izsmeļošu informāciju  par Jūsu tiesībām un pienākumiem civiltiesību, darba tiesību, ģimenes tiesību, komerctiesību un citu jurisprudences jomu fizisko un juridisko personu tiesību un pienākumu pilnu juridisko skaidrojumu un informāciju.
Speciālistu ieteikumiem ir tikai informatīvs raksturs un tie nevar aizstāt jurisprudences speciālista konsultāciju klātienē.