GALVENĀ » PAKALPOJUMI
Apmeklētāji: 252150       

Ģimenes tiesības. Laulības šķiršana. Paternitātes atzīšana. Aizgādība. Uzturlīdzekļi. Laulības līgums. Likumiskās mantiskās attiecības>>>>>

  • Konsultācijas ģimenes tiesību jautājumos, pārstāvība laulības šķiršanas, uzturlīdzekļu piedziņas procesos.

  • Laulības līgumu analīze un reģistrācija laulāto mantisko attiecību reģistrā, laulāto kopīgās mantas sadales juridiskā nodrošināšana.

  • Konsultācijas un juridiskās palīdzības sniegšana dažādos bērnu tiesību aspektos, tajā skaitā jautājumos par paternitātes noskaidrošanu, aizgādību un saskarsmes tiesību ar bērnu noteikšanu.

  • Konsultācijas par laulību līgumu slēgšanu.

  • Konsultācijas par laulību šķiršanu un atbilstoša pieteikuma sagatavošana tiesai.

  • Konsultācijas par uzturlīdzekļu piedziņu, atbilstoša pieteikuma sagatavošana tiesai.

  • Starpniecības pakalpojumi no ģimenes tiesībām izrietošu strīdu risināšanā.

Pasūtīt izvēlētā juridiskā pakalpojuma informāciju:
SMS cena par informatīvo juridisko pakalpojumu ieskaitot nodokļus
 
2.00

Lai saņemtu izvēlētā pakalpojuma juridisko informāciju ir  nepieciešams nosūtīt
SMS ar kodu LEXINFO S , uz numuru 144.


1. Izvēlieties Jums nepieciešamo pakalpojumu.
2. Nosūtiet SMS ar norādīto kodu.
3. Pēc dažām sekundēm uz Jūsu mobilo tālruni pienāks SMS ar kodu.
4. Aktivizējiet saņemto kodu un Jūs saņemsiet pilnu juridiskā pakalpojuma tekstu.
5. Saglabājiet saņemto pakalpojumu savā datorā.

Saņemtā SMS atslēga:  
 
 
 LEXINFO Mājas lapā Jums ir iespēja, neizejot no mājām jeb no biroja, saņemt kvalificētu juridisko pakalpojumu ar pilnu un izsmeļošu informāciju  par Jūsu tiesībām un pienākumiem civiltiesību, darba tiesību, ģimenes tiesību, komerctiesību un citu jurisprudences jomu fizisko un juridisko personu tiesību un pienākumu pilnu juridisko skaidrojumu un informāciju.
Speciālistu ieteikumiem ir tikai informatīvs raksturs un tie nevar aizstāt jurisprudences speciālista konsultāciju klātienē.