Jurist consultation  |  SERVICES  |  PRICE LIST  |  LEXINFO  |  LINKS  |  Bookkeeping  |  AGREEMENTS  |  CONTACT US   
LV RU EN 
 
   
 
HOME » PRICE LIST
Visitors: 276996       
Pieraksts uz konsultācijām un pakalpojumiem pa tālruni no 10.00 -  21.00 bez brīvdienām izņemot svētku dienas.
Pakalpojumu cenas var mainīties atkarībā no lietas sarežģītības pakāpes un izpildes termiņiem, jo katra juridiskā lieta ir ļoti individuāla un tiek apspriesta ar klientu vai klienta pārstāvi personīgi, tiek noskaidroti un izskaidroti visi iespējamie izdevumi saistītie ar pakalpojuma izpildi klienta interesēs un ievērojot likumdošanu un normatīvos aktus.
 
Fizisko un juridisko personu juridiskā, grāmatvedības un nodokļu konsultatīvā apkalpošana: pēc vienošanās.
 
*Konsultācijas:
Jurista konsultācija ( 1.stunda ): no  20.00.€.
Grāmatvedības un nodokļu konsultācijas: no  30.00.€.
Iepazīšanās ar klienta lietu un lietas materiāliem: no 20.00.€.
Vienas lietas klienta dokumentu paketes izskatīšana un juridiskā analīze: no 50.00.€. laikā no 2 līdz 5 darba dienām.
Rakstiskā konsultācija ( pa e-pastu ): no  20.00.€.                                                                         
Rekomendācijas sniegšana: no 10.00.€.
Dokumentu kopijas A4 formātā : 0.50.€. par vienu lapu.
 
Juridiskā informācija:
Mūsu biroja interneta mājas lapā Jums ir iespēja saņemt kvalificētu juridisko pakalpojumu ar pilnu un izsmeļošu informāciju  par Jūsu tiesībām un pienākumiem civiltiesību, darba tiesību, ģimenes tiesību, komerctiesību un citu jurisprudences jomu fizisko un juridisko personu tiesību un pienākumu pilnu juridisko skaidrojumu.( skat. Pakalpojumi )
Lai saņemtu izvēlēto juridisko konsultāciju ir jānosūta SMS ar kodu LEXINFO S, uz numuru 1881. 
Pakalpojuma SMS cena ieskaitot nodokļus: 2.00 € 
 
Līgumu un dokumentu paraugi:
Mūsu biroja interneta mājas lapā Jums ir iespēja saņemt  Civiltiesisko līgumu un dokumentu paraugus, kuri ir sagatavoti saskaņā ar likumdošanas normatīvajiem aktiem un kurus ir  iespējams koriģēt un pieskaņot atbilstoši līgumslēdzēju pušu  interesēm  un veicamā darījuma niansēm atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. (skat. Līgumi  ).
Lai saņemtu izvēlēto līguma jeb dokumenta paraugu ir jānosūta SMS ar kodu LEXINFO  F, uz numuru 1881. 
Pakalpojuma SMS cena ieskaitot nodokļus: 3.00. € 
 
Informācija:
Lexinfo interneta pakalpojumu lietotājiem Latvijas Republikas likumdošanas normatīvo aktu noteikto tiesību un pienākumu izvēlētā juridiskās konsultācijas saņemto informāciju vai Civiltiesiskā līguma jeb citu dokumentu paraugus ir nepieciešams nokopēt vai izdrukāt pēc saņemtā SMS koda ievadīšanas interneta mājas lapā.
 
*Darba tiesības Darbinieku tiesību aizsardzība
Amata instrukcijas uzņēmumiem ( 1.gab. ): no 25.00.€.
Darba kārtības noteikumu sastādīšana uzņēmumiem: no 35.00.€.
Iesniegums darba devēja rīkojumu, lēmumu un darbības apstrīdēšana: no 25.00.€.
Iesniegums tiesā par darba devēju/ņēmēju: no 65.00.€.
Pārstāvniecība pārrunās starp darba devēju un darbinieku par 1 stundu: no 40.00.€.+ ceļa izdevumi pa Rīgu no 15.00.€.
Vienošanas jeb izlīgums starp darba devēju un darbinieku  - no 40.00.€.
 
*Iesniegumi
Iesniegums bankai, kredītiestādei jeb līzinga kompānijai: no 35.00.€.
Iesniegums darba devēja rīkojumu, lēmumu un darbības apstrīdēšanu: no 25.00.€.
Iesniegums FKTK ( Finanšu un kapitāla tirgus komisija ): no 50.00.€.
Iesniegums Latvijas Komercbanku asociācijai: no 50.00.€.
Iesniegums namu pārvaldei, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai jeb biedrībai: no 30.00.€.
Iesniegums prokuratūrai: no 45.00.€.
Iesniegums PTAC ( Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ): no 50.00.€.
Iesniegums valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm un organizācijām: no 40.00.€.
Iesniegums valsts policijai, ekonomiskai policijai: no 40.00.€.
Iesniegumu, vēstuļu u.c. dokumentu sagatavošana: no 25.00.€.
Kolektīvais iesniegums: no 50.00.€.
 
*Komerctiesības.  LR UR-Komercreģistrs
Uzņemumu reģistrācija ( 2800.00.€. pamatkapitāls ), līdz 4 valdes locekļiem: 135.00.€.
Mikrouzņēmumu reģistrācija līdz 2 valdes locekļiem: 60.00.€.
Mikrouzņēmumu reģistrācija līdz 5 valdes locekļiem: 90.00.€.
Grozījumi, izmaiņas LR UR: no 50.00.€.
Licences noformēšana: no 65.00.€. par katru licenci.
Dokumentu iesniegšana UR: no 25.00.€.
Komersantu reģistrācijas dokumentu sagatavošana: no 35.00.€.
Iekšējo normatīvo aktu sagatavošana uzņēmumam: no 35.00.€.
Komersantu reģistrācijas dokumentu izmaiņu sagatavošana iesniegšanai komercreģistrā: no 50.00.€.
Reorganizācijas dokumentu sagatavošana iesniegšanai komercreģistrā: no 90.00.€.
Dokumentu sastādīšana uzņēmuma likvidācijai: no 200.00.€.
Dokumentu sastādīšana kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai: no 80.00.€.
Dokumentu sastādīšana kapitālsabiedrības pamatkapitāla  samazināšanai: no 120.00.€.
Dokumentu sastādīšana kapitālsabiedrības reorganizācijai ( atkarībā no reorganizācijas veida ): no 200.00.€.
Uzņēmuma likvidācijas dokumentu sagatavošana komercreģistram: no 200.00.€.
Komersanta maksātnespējas dokumentu noformēšana tiesai: no 350.00.€.
Privātpersonas maksātnespējas dokumentu noformēšana tiesai: no 350.00.€.
Privātpersonas maksātnespējas maksājumu plāna sastādīšana: no 350.00.€.
 
*Kredīti, līzings, inkaso
Iesniegums bankai, kredītiestādei  jeb līzinga kompānijai: no 20.00.€.
Atbildes vēstule Bankai: no 30.00.€.
Atbildes vēstule parādu piedziņas uzņēmumam: no 30.00.€.
Vienošanās piedāvājuma iesniegums   Bankai: no 50.00.€.
Pārstāvniecība Bankā pārrunu laikā: no 50.00.€./h + 15..00.€. ( ceļa izdevumi )
Noslēgto līgumu tiesiskā analīze: no 20.00.€.+ 2..00.€. par katru lapaspusi ( par vienu līgumu )
 
*Lietvedība un juridiskie pakalpojumi
Ierakstītās vienas vēstules nosūtīšana ( vienā reizē ): 10.00.€. + pasta izdevumi.
Dokumentu kopēšana, par vienu kopiju ( A4 lapa ): 0.50.€.par vienu lapu.
Atlīdzība par steidzamību   - no 10 līdz  30% par sniedzamo pakalpojumu no pakalpojuma summas.
Ceļa izdevumi jurista izbraukumam  pa Rīgu: 15.00.€.
Ceļa izdevumi jurista izbraukumam  uz citām Latvijas pilsētām -  pēc individuālas vienošanās, aprēķinot kilometrāžu un ceļā pavadīto laiku ( - 50% no noteiktā tarifa 60.00.€./h ).        
  
*Līgumi   
Darba līguma sastādīšana: no 40.00.€.
Dāvinājuma līgums: no 60.00.€
Cesijas līgums: no 60.00.€.
Nomas līgums: no 50.00.€.
Laulības līgums: no 60.00.€.
Automašīnas pirkuma līgums: no  60.00.€. 
Automašīnas pirkuma līgums ar pēcapmaksu pa daļām: no  80.00.€. + notāra pakalpojums.
Sadarbības līgums: no 20.00.€. līdz 50.00.€.
Līgumu korekcijas: no 20.00.€. + 2..00.€. par katru lapaspusi.
Noslēgto līgumu tiesiskā analīze: no 30.00.€. + 2.00.€. par katru lapaspusi.
Visu veidu Civiltiesisko līgumu sagatavošana: no 40.00.€.
Visa veida Civiltiesiskie līgumu paraugus Jūs varat iegādātiem mūsu mājas lapas sadaļā "Līgumi" un saņemt tos uzreiz, - izvēlieties Jums nepieciešamā līguma paraugu un nosūtot SMS tikai par 5.00.€.
 
Nekustamie īpašumi:
Nekustamā īpašuma rokas naudas līgums: no 50.00.€. līdz 150.00.€.
Nekustamā īpašuma pirkuma līgums: no 60.00.€. līdz 200.00.€.
Nekustamā īpašuma darījuma noformēšana: no 3% - 8% no darījuma summas.
 
*Parādu piedziņa  
Parādu piedziņa ( no reāli atgūtās summas, aprēķins €. )
no 150.00 līdz 35000.00 EUR         -     10 % 
no 35100.00 līdz 75000.00 EUR        -  8 %
no 75100.00 līdz 150000.00 EUR     -     6 %
no 150100.00 līdz 300000.00 EUR      -  4 %
no 300100.00 EUR  un vairāk              -  2 %
*Atlīdzības apmērs par parādu piedziņu var tikt noteikts pusēm vienojoties slēdzot līgumu.
*Dokumentu noformēšana, brīdinājuma vēstules, pārstāvniecība pārrunās, tiesvedība, pasta izdevumi, valsts nodevas un notāra pakalpojumi tiek apmaksāti atsevišķi.
 
*Pārstāvība
Pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs ( stundā ): no 50.00.€./h 
Pārstāvība pārrunās ar citām fiziskām un juridiskām personām ( stundā ): 40.00.€./h
Klienta interešu pārstāvēšana pirmstiesas izskatīšanā ( stundā ): 50.00.€./h
Klienta interešu pārstāvēšana pirmstiesas izskatīšanā, par vienu apmeklējumu: 50.00.€./h
Klienta interešu pārstāvēšana, brīdināšana par riskiem un iespējamām  nelabvēlīgām sekām pārrunās ar kontraģentiem: 60.00.€./h
Pārstāvēšana tiesā pirmajā instancē: 150.00.€. + 40.00.€./h
Pārstāvniecība tiesā apelācijas un kasācijas izskatīšanas laikā: 250.00.€. + 60.00.€./h
Pārstāvniecība augstākās tiesas instancē: 350.00.€. + 60.00.€./h
Strīdu risināšana par dzīvojamo telpu īri un atbrīvošanu: 50.00.€. + 60.00.€./h
Īrnieku tiesību aizsardzība: 50.00.€.
Īrnieku kolektīva iesniegums, pretenzija, sūdzība: 50.00.€.
DZĪKS kompleksā juridiskā apkalpošana mēnesī: 360.00.€.
 
*Pilnvaras 
Pilnvaras sastādīšana: no 20.00.€.
Pilnvara fiziskai personai: no 25.00.€. + notāra pakalpojumi.
Pilnvara juridiskai personai: no 30.00.€. + notāra pakalpojumi.
Ģenerālpilnvara: no 40.00.€. + notāra pakalpojumi.
Universālā pilnvara: no 50.00.€. + notāra pakalpojumi.
Tulkošanas pakalpojumi tiek apmaksāti atsevišķi - ja tādi ir nepieciešami.
 
*Pirmstiesas un tiesvedības darbība
Dokumentu sagatavošana tiesai: no 50.00.€. par vienu eksemplāru.
Dokumentu iesniegšana tiesā:  no 25.00.€.
Tiesiskā darījuma shēmas sastādīšana: no 150.00.€.
Tiesiskā slēdziena sastādīšana: no 200.00.€.
Apelācijas sūdzība ( Apelācijas instances tiesa ): no 200.00.€. līdz 400.00.€.
Kasācijas sūdzība: no 450.00.€. līdz 650.00.€.
Blakus sūdzība: no 60.00.€.
Pretprasība: no 100.00.€.
Atbildes sastādīšana uz pretenziju, atgādinājumu, pirmstiesas brīdinājumu: no 50.€.
Iesnieguma un brīdinājuma vēstules sagatavošana: no 25.00.€.
Izziņas par debitora parāda apmēru un tās aprēķinu sastādīšana, līgumsoda un likumisko nokavējuma procentu aprēķināšana: no 60.00.€.
Sūdzības, prasības un pieteikuma sagatavošana: no 65.00.€.
Pretenzijas, atgādinājuma un pirmstiesas brīdinājuma sastādīšana: no 45.00.€.
 
*Prasības pieteikumi  
Prasības pieteikums laulības šķiršanai: 140.00.€. + notāra pakalpojumi.
Prasības pieteikums laulības šķiršanai ar mantas sadali un uzturlīdzekļu piedziņu:   350.00.€. + notāra pakalpojumi.
Prasības pieteikums alimentu piedziņai: 60.00.€.
Prasības pieteikuma alimentu summas aprēķins: 30.00.€.
Prasības pieteikums par laulāto kopmantas sadali: 100.00.€.
Prasības pieteikums paternitātes atzīšanai: 65.00.€.
Prasības pieteikums tiesai alimentu summas pārskatīšanai, palielināšana, samazināšana: 60.00.€.
Prasības pieteikums par valsts vai pašvaldību institūciju vai amatpersonu lēmumu pārsūdzēšanu: 100.00.€.
Paskaidrojumi, atbildes uz prasības pieteikumiem: 40.00.€.
Prasības pieteikums par morālas un materiālas kompensācijas piedziņu: 70.00.€.
Prasības pieteikums ar nodrošinājumu: 130.00.€.
Prasības pieteikums par prasības nodrošinājumu pirms tās celšanas: 150.00.€.
Prasības pieteikums parāda piedziņai bezstrīdus piespiedu kārtībā: 180.00.€.
Prasības pieteikums saistību piespiedu izpildīšanai brīdinājumu kārtībā: no 100.00.€.
Prasības pieteikums tiesā ( Pirmās instances tiesa ): no 130.00.€. līdz 250.00.€.
Prasības pieteikums fiziskās personas maksātnespējai: 200.00.€.
Prasības pieteikums juridiskās personas maksātnespējai: 650.00.€.
(Maksātnespējas lietas vadīšana/mēnesī, ieskaitot administratora pakalpojumus: no 70.00.€. līdz 120.00.€.)
 
*Uzņēmumu juridiskā un grāmatvedības apkalpošana:
Uzņēmuma kompleksā juridiskā apkalpošana mēnesī: no 180.00.€.
Uzņēmuma grāmatvedības apkalpošana mēnesī: no 180.00.€.
Uzņēmuma pilna kompleksā juridiskā apkalpošana mēnesī: no 360.00.€.
Uzņēmuma pilna grāmatvedības apkalpošana mēnesī: no 360.00.€.
 
*Vēstules:
Vēstules sastādīšana: no 25.00.€.
Ierakstītās vēstules nosūtīšana pa pastu: no 10.00.€. ( vēstules pasta pakalpojuma cena tiek apmaksāta atsevišķi )
 
*Vienošanās
Vienošanās par bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanu: no 60.00.€.
Vienošanās un audits par kopmantas sadali: no 100.00.€.
Vienošanās par finanšu saistībām: no 60.00.€.
Vienošanās par parādu saistībām un norēķinu kārtību: no 60.00.€.
Vienošanās par īres un nomas attiecībām: no 40.00.€.
Vienošanās par uzdoto darbu veikšanu un apmaksas kārtību: no 50.00.€.
 
     *Tiesvedība, pasta izdevumi, valsts nodevas, notāra un tulkošanas pakalpojumi tiek apmaksāti atsevišķi.